Home


Kamerkoor Vocalei is een koor van 26 leden, met als uitgangspunt het plezier in zingen en gezamenlijk musiceren. Binnen onze mogelijkheden streven we daarbij naar een hoog muzikaal niveau. Ons repertoire bestaat uit klassieke muziek (zowel religieus als wereldlijk) vanaf de 16e tot de 21e eeuw.
Op 25 maart 2017 vierden wij ons 30-jarig bestaan met een jubileumconcert getiteld "Passie en Verwondering". Voor meer dan 150 toehoorders werd een gevarieerd programma gezongen: "Funeral Music of Queen Mary" van Purcell. Uit het Stabat Mater van Jenkins: "And the Mother did weep" en van Lauridsen "O Magnum Mysterium" en "Sure on this shining night". Verder nog werken van onder meer Rheinberger, Byrd, Tallis, Mozart, Schütz en Bruckner.
Op 9 december 2017 hebben we ons jubileumjaar muzikaal afgesloten met een sfeervol Kerstconcert.
We zongen “A Ceremony of Carols” van Benjamin Britten, door de componist zelf omschreven als ”een bijna kerststuk, een mengeling van anonieme middeleeuwse teksten en latere gedichten op muziek gezet.” Daarnaast zongen we kerstliederen uit Italië, Zuid-Amerika, Polen, Zweden en Engeland.Ook deze keer een druk bezocht concert, gluhwein na afloop en veel positieve reacties.
Inmiddels hebben we een start gemaakt met het programma voor ons volgend concert in oktober 2018.

Zin in zingen bij Kamerkoor Vocalei?

Kamerkoor Vocalei repeteert op dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in de aula van het Marecollege, Sumatrastraat 120 in Leiden. Op het ogenblik hebben we weer plaats voor enkele nieuwe leden, met name tenoren en sopranen. U bent van harte welkom een avond te komen luisteren / meezingen.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van het koor: Elly de Kort-van Driel: e.dekort.vandriel@ziggo.nl
Kamerkoor Vocalei is aangesloten bij de:
Contactgroep Leidse Koren
KCZB te Voorschoten
Deze website is bijgewerkt tot 13 december 2017.