Home

Kamerkoor Vocalei is een koor van 25 leden, met als uitgangspunt het plezier in zingen en gezamenlijk musiceren. Binnen onze mogelijkheden streven we daarbij naar een hoog muzikaal niveau. Ons repertoire bestaat uit klassieke muziek (zowel religieus als wereldlijk) vanaf de 16e tot de 21e eeuw.
Van 11 t/m 13 oktober vindt ons tweejaarlijks koorweekend plaats. Zoals gebruikelijk tijdens ons koorweekend treden we dan ook op, deze keer op zaterdagmiddag 12 oktober in de Ridderzaal van Kasteel Doorwerth. We zingen daar wereldlijke muziek uit de Renaissance, een voorproefje van ons concert in november.
Op zondagmiddag 3 november 2019 om 15.00 uur is ons volgende concert:
"Vroeg en laat in klank en kleur" in Kerkelijk Centrum De Regenboog, Watermolen 1, Merenwijk, Leiden.
We hebben ook voor ons nieuwe concert weer bijzondere muziek geselecteerd:
geestelijke muziek uit de 20ste eeuw van o.a. H. Andriessen, H. Strategier en A. de Klerk
wereldlijke muziek uit de Renaissance van o.a. O. di Lasso, J. Desprez en C. Monteverdi
Instrumentale ondersteuning wordt verzorgd door een blokfluitconsort en Jeroen Koopman op orgel.
Naast deze muzikale selectie voor het oor, laten we in ons concert van november ook het oog aan bod komen: een aantal koorleden heeft zich door de verschillende muziekstukken laten inspireren en passende kunstwerken gemaakt. We projecteren deze kunstwerken tijdens het concert. In de foyer van de concertruimte exposeren onze koorleden ook, zodat u de werken in de pauze en na afloop van het concert uitgebreider kunt bekijken.
De toegangsprijs is € 15,-- aan de deur en € 12,50 in de voorverkoop.Toegangsbewijzen zijn in de voorverkoop te bestellen bij de koorleden of op naam door storting van het gewenste bedrag op bankgiro NL67RABO03677.81.042 ten name van Klein Gemengd Koor Vocalei te Leiden. Vergeet daarbij niet te vermelden onder welke naam de toegangsbewijzen bij de ingang van De Regenboog worden opgehaald.

Zin in zingen bij Kamerkoor Vocalei?

Kamerkoor Vocalei repeteert op dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in de aula van het Marecollege, Sumatrastraat 120 in Leiden. Op het ogenblik hebben we weer plaats voor nieuwe leden, met name tenoren en sopranen. U bent van harte welkom een avond te komen luisteren / meezingen.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van het koor: Elly de Kort-van Driel: e.dekort.vandriel@ziggo.nl
Kamerkoor Vocalei is aangesloten bij de:
Contactgroep Leidse Koren
KCZB te Voorschoten
Foto's: Michel Cornelissen, Clemens Driessen, Bert Verkooijen
Illustraties: Jan Hein van Dierendonck
Deze website is bijgewerkt tot 18 september 2019.