HomeWie zijn wij?

Kamerkoor Vocalei is een koor van 25 leden, met als uitgangspunt het plezier in zingen en gezamenlijk musiceren. Binnen onze mogelijkheden streven we daarbij naar een hoog muzikaal niveau. Ons repertoire bestaat uit klassieke muziek (zowel religieus als wereldlijk) vanaf de 16e tot de 21e eeuw.

Ons najaarsconcert

Op zondagmiddag 3 november 2019 was ons najaarsconcert:"Vroeg en laat in klank en kleur" in Kerkelijk Centrum De Regenboog, Leiden met:
wereldlijke muziek uit de Renaissance van o.a. O. di Lasso, J. Desprez en C. Monteverdi
geestelijke muziek uit de 20ste eeuw van o.a. H. Andriessen, H. Strategier en A. de Klerk
Bijzonder aan ons concert was dat naast deze muzikale selectie voor het oor, we ook het oog aan bod lieten komen: een aantal koorleden had zich door de verschillende muziekstukken laten inspireren en passende kunstwerken gemaakt. We projecteerden deze kunstwerken tijdens het concert. In de ontmoetingsruimte van Kerkelijk Centrum De Regenboog exposeerden onze koorleden ook, zodat de werken in de pauze en na afloop van het concert uitgebreider bekeken konden worden.

Reacties van het publiek

Veel aanwezigen toonden zich enthousiast over de combinatie van zangstukken met kunstwerken. Ook over de keuze van het programma waren de aanwezigen enthousiast. Hieronder enkele reacties:
prachtige muziek
mooi contrast voor en na de pauze
goede uitstraling als koor
muziek voor de pauze vrolijk, na de pauze indrukwekkend mooi
de afwisseling voor en na de pauze was prima
we wisten niet dat er zoveel talent in jullie koor zit
de combinatie muziek en beeldende kunst maakte het wat luchtiger
de expositie was zeer de moeite waard
je kunt goed merken dat de koorleden al zo lang met elkaar zingen

Volgend concert

Inmiddels zijn we begonnen met het instuderen van de muziek voor ons passieconcert op zondagmiddag 5 april 2020, eveneens in Kerkelijk Centrum de Regenboog in Leiden. We gaan er opnieuw een mooi concert van maken.

Zin in zingen bij Kamerkoor Vocalei?

Kamerkoor Vocalei repeteert op dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in de aula van het Marecollege, Sumatrastraat 120 in Leiden. Op het ogenblik hebben we weer plaats voor nieuwe leden, met name tenoren en sopranen. U bent van harte welkom een avond te komen luisteren / meezingen.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van het koor: Elly de Kort-van Driel: e.dekort.vandriel@ziggo.nl
Kamerkoor Vocalei is aangesloten bij de:
Contactgroep Leidse Koren
KCZB te Voorschoten
Foto's: Michel Cornelissen, Clemens Driessen, Bert Verkooijen
Illustraties: Jan Hein van Dierendonck
Deze website is bijgewerkt tot 20 november 2019.