Home

Kamerkoor Vocalei is een koor van 25 leden, met als uitgangspunt het plezier in zingen en gezamenlijk musiceren. Binnen onze mogelijkheden streven we daarbij naar een hoog muzikaal niveau. Ons repertoire bestaat uit klassieke muziek (zowel religieus als wereldlijk) vanaf de 16e tot de 21e eeuw.
Na twee mooie en drukbezochte concerten in ons jubileumjaar 2017, waarin wij ons 30-jarig bestaan vierden, zijn we hard aan de slag gegaan met de voorbereidingen voor ons najaarsconcert in 2018.
Dit najaarsconcert is op zondagmiddag 14 oktober 2018 om 15.00 uur in Kerkelijk Centrum De Regenboog, Watermolen 1, Merenwijk, Leiden.
We openen met enkele koorwerken uit de (vroege) barok:
D. Buxtehude: Alles was ihr tut
G.H. Stölzel: Deutsche Messe
J. Pachelbel: Magnificat
Het kamermuziekensemble Auxilium begeleidt ons hierbij en verzorgt daarna een muzikaal intermezzo.
In het programma na de pauze staat het water centraal: zeeën, zeelieden, meren, bergstromen. We zingen daarbij o.a. werken van Vaughan Williams, Mendelssohn, Schumann en Dyson. Jan Hoegee begeleidt ons zowel op orgel als piano.
De entree bedraagt € 15,00. U kunt ook kaarten van € 12,50 in de voorverkoop bestellen door uiterlijk 12 oktober 2018 het verschuldigde bedrag over te maken op het bankgironummer NL67RABO036.77.81.042 van Ver. Klein Gemengd Koor Vocalei, Leiden met vermelding najaarsconcert, aantal kaarten en naam. De toegangsbewijzen liggen dan bij de ingang van de zaal voor u klaar.

Zin in zingen bij Kamerkoor Vocalei?

Kamerkoor Vocalei repeteert op dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in de aula van het Marecollege, Sumatrastraat 120 in Leiden. Op het ogenblik hebben we weer plaats voor nieuwe leden, met name tenoren en sopranen. Deelname op projectbasis is eventueel ook mogelijk. U bent van harte welkom een avond te komen luisteren / meezingen.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van het koor: Elly de Kort-van Driel: e.dekort.vandriel@ziggo.nl
Kamerkoor Vocalei is aangesloten bij de:
Contactgroep Leidse Koren
KCZB te Voorschoten
Foto's: Michel Cornelissen, Clemens Driessen, Bert Verkooijen
Illustraties: Jan Hein van Dierendonck
Deze website is bijgewerkt tot 5 oktober 2018.