Home

Kamerkoor Vocalei is een koor van 25 leden, met als uitgangspunt het plezier in zingen en gezamenlijk musiceren. Binnen onze mogelijkheden streven we daarbij naar een hoog muzikaal niveau. Ons repertoire bestaat uit klassieke muziek (zowel religieus als wereldlijk) vanaf de 16e tot de 21e eeuw.
Op zondagmiddag 3 november 2019 was ons najaarsconcert:"Vroeg en laat in klank en kleur" in Kerkelijk Centrum De Regenboog, Leiden met:
wereldlijke muziek uit de Renaissance van o.a. O. di Lasso, J. Desprez en C. Monteverdi
geestelijke muziek uit de 20ste eeuw van o.a. H. Andriessen, H. Strategier en A. de Klerk
Naast deze muzikale selectie voor het oor, lieten we in ons concert van november ook het oog aan bod komen: een aantal koorleden had zich door de verschillende muziekstukken laten inspireren en passende kunstwerken gemaakt. We projecteerden deze kunstwerken tijdens het concert. In de foyer van de concertruimte exposeerden onze koorleden ook, zodat de werken in de pauze en na afloop van het concert uitgebreider bekeken konden worden.
Inmiddels zijn we begonnen met het instuderen van de muziek voor ons passieconcert op zondagmiddag 5 april 2020, eveneens in Kerkelijk Centrum de Regenboog in Leiden

Zin in zingen bij Kamerkoor Vocalei?

Kamerkoor Vocalei repeteert op dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in de aula van het Marecollege, Sumatrastraat 120 in Leiden. Op het ogenblik hebben we weer plaats voor nieuwe leden, met name tenoren en sopranen. U bent van harte welkom een avond te komen luisteren / meezingen.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van het koor: Elly de Kort-van Driel: e.dekort.vandriel@ziggo.nl
Kamerkoor Vocalei is aangesloten bij de:
Contactgroep Leidse Koren
KCZB te Voorschoten
Foto's: Michel Cornelissen, Clemens Driessen, Bert Verkooijen
Illustraties: Jan Hein van Dierendonck
Deze website is bijgewerkt tot 13 november 2019.