Home


Kamerkoor Vocalei is een koor van 26 leden, met als uitgangspunt het plezier in zingen en gezamenlijk musiceren. Binnen onze mogelijkheden streven we daarbij naar een hoog muzikaal niveau. Ons repertoire bestaat uit klassieke muziek (zowel religieus als wereldlijk) vanaf de 16e tot de 21e eeuw.
Op 25 maart 2017 vierden wij ons 30-jarig bestaan met een jubileumconcert getiteld "Passie en Verwondering". Voor meer dan 150 toehoorders werd een gevarieerd programma gezongen: "Funeral Music of Queen Mary" van Purcell. Uit het Stabat Mater van Jenkins: "And the Mother did weep" en van Lauridsen "O Magnum Mysterium" en "Sure on this shining night". Verder nog werken van onder meer Rheinberger, Byrd, Tallis, Mozart, Schütz en Bruckner.
Om ons jubileumjaar muzikaal af te sluiten organiseren we in december een middagconcert met als thema: “Op weg naar Kerst”.
Datum en plaats: zaterdagmiddag 9 december om 16.00 uur, in Kerkelijk Centrum De Regenboog, Watermolen 1, in de Merenwijk te Leiden. (Gratis parkeren bij Winkelcentrum De Kopermolen).
We openen met “A Ceremony of Carols” van Benjamin Britten, door de componist zelf omschreven als ”een bijna kerststuk, een mengeling van anonieme middeleeuwse teksten en latere gedichten op muziek gezet.” Het koor wordt daarbij begeleid door de harpiste Meija Blok. Zij zal ook een solostuk spelen. Daarna volgen bekende, maar ook onbekende kerstliederen uit onder meer Italië, Spanje, Polen, Zweden en Engeland. Na afloop van het concert, om ongeveer 17.15 uur, is er Glühwein of warme chocolademelk voor de bezoekers.
Toegangsprijs: € 10,-- inclusief consumptie. In de voorverkoop: € 9,-- Toegangsbewijzen zijn in de voorverkoop te bestellen bij leden van Vocalei of door storting van het gewenste bedrag op bankgiro NL67RABO03677.81.042 ten name van Klein Gemengd Koor Vocalei te Leiden onder vermelding van ‘kaarten concert’. Het programmaboekje ligt dan op 9 december op naam voor u klaar bij de ingang van de kerk.

Zin in zingen bij Kamerkoor Vocalei?

Kamerkoor Vocalei repeteert op dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in de aula van het Marecollege, Sumatrastraat 120 in Leiden. Op het ogenblik hebben we weer plaats voor enkele nieuwe leden, met name tenoren en sopranen. U bent van harte welkom een avond te komen luisteren / meezingen.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van het koor: Elly de Kort-van Driel: e.dekort.vandriel@ziggo.nl
Kamerkoor Vocalei is aangesloten bij de:
Contactgroep Leidse Koren
KCZB te Voorschoten
Deze website is bijgewerkt tot 22 oktober 2017.