Home

Kamerkoor Vocalei is een koor van 24 leden, met als uitgangspunt het plezier in zingen en gezamenlijk musiceren. Binnen onze mogelijkheden streven we daarbij naar een hoog muzikaal niveau. Ons repertoire bestaat uit klassieke muziek (zowel religieus als wereldlijk) vanaf de 16e tot de 21e eeuw.
Op 25 maart 2017 vierden wij ons 30-jarig bestaan met een jubileumconcert getiteld "Passie en Verwondering". Voor meer dan 150 toehoorders werd een gevarieerd programma gezongen: "Funeral Music of Queen Mary" van Purcell. Uit het Stabat Mater van Jenkins: "And the Mother did weep" en van Lauridsen "O Magnum Mysterium" en "Sure on this shining night". Verder nog werken van Rheinberger, Byrd, Tallis, Mozart, Schütz en Bruckner.
Op 9 december 2017 hebben we ons jubileumjaar muzikaal afgesloten met een sfeervol Kerstconcert.
We zongen “A Ceremony of Carols” van Benjamin Britten en kerstliederen uit Italië, Zuid-Amerika, Polen, Zweden en Engeland. Ook deze keer een druk bezocht concert met veel positieve reacties.
Inmiddels hebben we een start gemaakt met het programma voor ons volgend concert op zondagmiddag 14 oktober 2018.

Zin in zingen bij Kamerkoor Vocalei?

Kamerkoor Vocalei repeteert op dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in de aula van het Marecollege, Sumatrastraat 120 in Leiden. Op het ogenblik hebben we weer plaats voor nieuwe leden, met name tenoren en sopranen. Deelname op projectbasis is eventueel ook mogelijk. U bent van harte welkom een avond te komen luisteren / meezingen.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van het koor: Elly de Kort-van Driel: e.dekort.vandriel@ziggo.nl
Kamerkoor Vocalei is aangesloten bij de:
Contactgroep Leidse Koren
KCZB te Voorschoten
Foto's: Michel Cornelissen, Clemens Driessen, Bert Verkooijen
Illustraties: Jan Hein van Dierendonck
Deze website is bijgewerkt tot 23 mei 2018.