Home

Wie zijn wij?

Kamerkoor Vocalei is een koor van 24 leden, met als uitgangspunt het plezier in zingen en gezamenlijk musiceren. Binnen onze mogelijkheden streven we daarbij naar een hoog muzikaal niveau. Ons repertoire bestaat uit klassieke muziek (zowel religieus als wereldlijk) vanaf de 16e tot de 21e eeuw.

Volgend concert

Op zondag 3 april a.s. om 15.30 uur hopen we een passieconcert te kunnen uitvoeren in Kerkelijk Centrum De Regenboog, Watermolen1, in de Merenwijk te Leiden. Voor ons concert "Passie en Verstilling" hebben we een mooi programma samengesteld. We laten dan muziek horen uit verschillende periodes. Zo zingen we het Stabat Mater van J. Rheinberger. Daarnaast hebben we gekozen voor koorliederen van o.a. A. Bruckner, H. Schütz, M. Duruflé, W. Byrd, F. Silcher, K. Jenkins en F. Schubert. Ook zal sopraan Femke Bergvelt enkele liederen zingen o.a. het Piu Jesu uit het Requiem van G. Fauré.

Een deel van het programma zullen we a capella zingen. Bij andere delen begeleidt Jeroen Koopman ons op orgel en piano.

De entree bedraagt aan de zaal 12,50 euro, in de voorverkoop 10 euro. U kunt toegangsbewijzen in de voorverkoop bestellen door het te betalen bedrag over te maken op giro NL67RABO0367781042 ten name van Ver. Klein Gemengd Koor Vocalei in Leiden met vermelding van aantal en naam. Wij zorgen er dan voor dat het toegangsbewijs, tevens programma, op de dag van het concert bij de kassa voor u klaarligt.

Zin in zingen bij Kamerkoor Vocalei?

Na twee jaren waarin zo weinig kon en mocht, bent u wellicht toe aan iets nieuws. Probeert u eens uit of zingen bij Kamerkoor Vocalei iets voor u is. Op het ogenblik hebben we weer plaats voor nieuwe leden.

U bent van harte welkom een avond te komen luisteren / meezingen. Wij repeteren op dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in de aula van het Marecollege, Sumatrastraat 120 in Leiden.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van het koor: Karin Postma secretarisvocalei1@gmail.com

Kamerkoor Vocalei is aangesloten bij de:
* Contactgroep Leidse Koren
* KCZB te Voorschoten

Foto's: Michel Cornelissen, Clemens Driessen, Bert Verkooijen
Illustraties: Jan Hein van Dierendonck

Deze website is bijgewerkt tot 26 februari 2022