Home

Wie zijn wij?

Kamerkoor Vocalei is een koor van 24 leden, met als uitgangspunt het plezier in zingen en gezamenlijk musiceren. Binnen onze mogelijkheden streven we daarbij naar een hoog muzikaal niveau. Ons repertoire bestaat uit klassieke muziek (zowel religieus als wereldlijk) vanaf de 16e tot de 21e eeuw.

Door corona hebben wij helaas vanaf maart 2020 heel beperkt kunnen repeteren. Inmiddels hebben wij goede hoop na de zomervakantie weer te kunnen starten met onze repetities. Ook maken wij weer plannen voor 2022: zo willen we op 3 april een passieconcert geven in Kerkelijk Centrum De Regenboog in de Merenwijk te Leiden. 

Zin in zingen bij Kamerkoor Vocalei?

Na een jaar waarin zo weinig kon en mocht, bent u wellicht toe aan iets nieuws. Probeert u eens uit of zingen bij Kamerkoor Vocalei iets voor u is. Op het ogenblik hebben we weer plaats voor nieuwe leden, met name tenoren en sopranen. U bent van harte welkom een avond te komen luisteren / meezingen. Wij repeteren op dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in de aula van het Marecollege, Sumatrastraat 120 in Leiden.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van het koor: Elly de Kort-van Driel: e.dekort.vandriel@ziggo.nl

Kamerkoor Vocalei is aangesloten bij de:
* Contactgroep Leidse Koren
* KCZB te Voorschoten

Foto's: Michel Cornelissen, Clemens Driessen, Bert Verkooijen
Illustraties: Jan Hein van Dierendonck

Deze website is bijgewerkt tot 1 juni 2021